U bent nu hier: HomeServicebalieMeldpunt openbare ruimte

Meldpunt openbare ruimte

Bij het Meldpunt openbare ruimte kan iedereen terecht met een opmerking of vraag  over het onderhoud en de veiligheid van de openbare ruimte in de gemeente De Ronde Venen.

Ziet u bijvoorbeeld een losliggende stoeptegel, een omgewaaide boom, een omvergereden paaltje of een mankement aan een speeltoestel? Heeft u een melding over zwerfafval, een kapotte straatlantaarn of overhangend groen? Is er een probleem met het gemeentelijke riool of heeft u een onveilige (verkeers)situatie geconstateerd? Al deze zaken kunt u doorgeven aan het Meldpunt openbare ruimte.
Meldingen met betrekking tot defecte straatverlichting, stroomstoringen, geluidsoverlast, overlast door bedrijven, ratten en wateroverlast kunt u rechtstreeks bij de daarvoor verantwoordelijke instantie melden. Zie voor meer informatie en telefoonnummers de informatie in de rode box rechts.

U kunt uw melding doorgeven door onderstaand digitaal formulier in te vullen. U kunt ook telefonisch contact opnemen met de gemeente via T. 0297 29 16 16 of E. kcc@derondevenen.nl.

Naar aanleiding van uw melding onderneemt de gemeente binnen vijf werkdagen actie.

Velden met een sterretje (*) zijn verplichte velden.

Melder
Locatie van de melding (indien relevant)
Spamcontrole
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
e s i r e h o v o v a s u v u

Defecte straatverlichting

Wanneer de straatverlichting niet (goed) werkt, dan kunt u dit doorgeven aan CityTec. Dit kan via ‘storing melden’ op citytec.nl of door te bellen naar T. 088 89 59 300. CityTec werkt in opdracht van de gemeente De Ronde Venen. U kunt ook bij de gemeente meldingen over defecte straatverlichting doorgeven via het meldpunt openbare ruimte, T. 0297 29 16 16, E. kcc@derondevenen.nl of twitter @gemeentedrv.

Stroomstoringen

Informatie over stroomstoringen in de gemeente vindt u op www.stedin.nl. Wilt u zelf een stroomstoring doorgeven, dan kunt u bellen met Stedin Klantenservice via T. 0800 9009 (gratis).
 

Geluidsoverlast

Geluidsoverlast van particulieren meldt u bij de politie via T. 0900 88 44.
Geluidsoverlast van vliegtuigen kunt u doorgeven aan het Bewoners Aanspreekpunt Schiphol (BAS) via T. 020 601 55 55.

Overlast van bedrijven

Meldingen over geluidsoverlast, stank, bodem- of luchtverontreiniging van bedrijven kunt u doorgeven aan de Omgevingsdienst regio Utrecht via T. 088 – 022 50 00 of E. klachten@odru.nl.

Ratten

Ziet u muskus- of beverratten? Dit kunt u dit melden bij Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden via T. 030 634 57 00.

Wateroverlast

De gemeente gaat over vragen en meldingen met betrekking tot het afvoer van afval- en regenwater, riolering, putten en kolken. Particuliere drinkwaterproblemen kunt u melden bij Vitens via T. 0800 0359. Lekkages, grondwateroverlast of overlast op het water kunt u melden aan Waternet via waternet.nl of T. 0900 93 94.